Durak Ailesi’ne Katılmak


Durak Ailesi’ne katılmak için “kariyer.net” üzerinden güncel ilanlarımızı takip edebilir ve başvuru yapabilirsiniz. Sitemizde bulunan başvuru formlarından CV’nizi bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca fabrikamıza gelerek iş başvuru formumuzu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Oryantasyon


Durak Ailesi’ne yeni katılan çalışanlarımızın firmamızı yakından tanıması ve iş süreçlerini öğrenmesi için oryantasyon programı ve işbaşı eğitimi süreçleri uygulanıp takibi sağlanır.

  • Pozisyona uygun olarak 2 ile 7 günlük oryantasyon programları uygulanır. Oryantasyon programının sonunda İnsan Kaynakları tarafından oryantasyon süreci değerlendirilir.
  • Oryantasyon sonunda pozisyona uygun olarak işbaşı eğitimi gerçekleştirilir.

 

İşe Alım


Durak Tekstil, yaratıcı ve araştırıcı yüksek teknoloji kullanarak, müşteri odaklı çözüm uygulayan, endüstriyel dikiş ve nakış ipliği üretici firmasıdır.

Durak hedef ve stratejileri doğrultusunda “önce insan” felsefesinden hareketle faaliyet alanlarında çalışan tüm çalışanlarının gelişimine destek vererek motivasyonlarını artırmayı hedeflemektedir.

Personel işe alımlarında firmanın yönetim politikasına ve kurum kültürüne uygun, kişisel ve mesleki nitelikleri yüksek, doğru insan gücü alımlarını gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki süreçler takip edilir:

Başvuru havuzundan pozisyona uygun adaylar belirlenir. Belirlenen adaylar ile telefon mülakatı gerçekleştirilerek ön görüşmeler yapılır. Ön mülakatı olumlu değerlendirilen adaylar detaylı mülakat için fabrikaya davet edilir. Davet edilen adaylardan Durak Tekstil Başvuru Formu doldurmaları istenir, pozisyon için gerekli tüm testler yapılır. Pozisyonun özelliklerine göre, mülakatı olumlu değerlendirilen adaylar için referans kontrolü yapılır. İnsan Kaynakları ve ilgili departman tarafından mülakatı olumlu sonuçlanan adayın firmanın pozisyon bazlı belirlediği ücret politikasına uygun maaş teklifi yapılır. Adayın ücret teklifini kabul etmesi halinde işe kabul mektubu ve işe giriş evrak listesi kendisine iletilir. Belirlenen tarihe işbaşı verilir.

Staj


Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulu, Lisans öğrencilerinin (sigorta bildirimleri okulları tarafından yapılan stajyerler) zorunlu staj başvurularını sitemizde bulunan Staj Başvuru Formu’nu doldurarak ya da firmamıza gelerek Staj Başvuru Dilekçesi doldurarak yapabilirler. Yapılan staj başvuruları ilgili bölüm yetkilileri ile değerlendirildikten sonra adaylara geri dönüş sağlanır.

Durak'ta Kariyer


Durak Ailesi’ne katıldığınızda herkesin eşit başarı ve fırsatlara sahip olduğu bir ailenin üyesi olursunuz.

Eğitim ve Gelişim Planlama Formu


Tüm eğitim ve gelişim faaliyetleri, çalışanlarımızın yetkinlikleri, mesleki ve kişisel gelişimleri dikkate alınarak her yıl eğitim ihtiyaç analizine göre belirlenir. İhtiyaç analizinden çıkan sonuçlar dikkate alınarak eğitim planları hazırlanır.

Performans Düzenleme


Her yıl başında belirlediğimiz şirket hedefleri doğrultusunda çalışanlarımızın işindeki verimliliği yetkinliklere dayalı performans değerlendirme sistemi ile düzenli olarak izlenir. Online olarak takip ettiğimiz değerlendirme sürecinin amacı tüm çalışanlarımızın motivasyon ve verimliliğini artırmak içindir. Bu süreç altı ayda bir gözden geçirilip, yıl sonunda değerlendirmeleri yapılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği


İş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatının ve kurum kültürünün doğal bir parçası olarak benimsenmekte ve sürekli geliştirilmesi hedeflenmektedir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, ilgili mevzuat, yükümlülükler ve standartlara uygun olarak uygulanmakta ve güncelliği takip edilmektedir.

Risk yönetimi ile tüm faaliyet alanlarında risklerin tespiti, analizi, riski azaltmaya yönelik çalışmalar ortaya konmaktadır.

Tüm kişisel koruyucu donanımlar (iş elbisesi, iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, eldiven, maske, kulaklık vb. ekipmanlar) çalışma esnasında olası iş kazalarına karşı çalışanı korumak için iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine uygun olarak sağlanır, çalışanlara zimmetlenir.

Tehlike sınıfına bağlı olarak çalışanlar belirli periyotlarda rutin sağlık muayenelerine tabi tutulur.

Аренда яхты в Турции Бодрум Турция Мармарис Турция Фетхие Турция Анталия Турция